دانلود شبیه سازی با ns2 پروتکل مسیریابی کیفیت خدمات در شبکه های ادهاک Manet

دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
شبیه سازی پروتکل مسیریابی کیفیت خدمات در شبکه های Ad hoc ادهاک Manet با ns2


شبیه سازی ns2 شبکه ادهاک با گزارش کامل 18 صفحه word
مقاله شبیه سازی شده:

A link-state QoS routing protocol based on link stability for Mobile Ad hoc Networks
مکانیسم پیشنهادی ما برای جستجوی مسیرهای پایدار تر در شبکه ادهاک
به عنوان بخشی از بهبود کیفیت سرویس در WSN ها و بر مبنای مطالعات پایداری، ما متریک جدیدی را مبتنی بر دو مفهوم ارائه میدهیم: پایداری گره ها و صداقت گره ها(FND). از این رو، ما دو مفهوم بالا را تعریف میکنیم. در نظر داشته باشید که SND و FND برای بهبود الگوریتم انتخاب MPR بر حسب درجه ی پایداری گره های MPR انتخاب شده استفاده میشود. علاوه بر این، کشف توپولوژی و انتخاب مسیر ها بین تمامی زوج های گره ها بر مبنای مفهوم SND میباشد.

پایداری NoDes(SND)
در شبکه های WSN، هیچ گره ی مطلقاٌ پایداری وجود ندارد(تمامی گره ها میتوانند به صورت تصادفی در هر زمانی حرکت کنند). نماد پایداری که ما در این پروژه ارائه میدهیم، بر مبنای آمار و ارقام جمع شده به وسیله ی یک گره از همسایه هایش به منظور تخمین مدت زمان اتصالات میباشد.

در اینجا، ما پارامتر های SND و FND را در هر دو مکانیسم پروتکل مسیر یابی بر مبنای الگوریتم کلونی مورچگانرا ادغام کردیم: محاسبه‌ی MPR و کشف توپولوژی. این راه حل به ما اجازه ی ایجاد یک توپولوژی شبکه ی پایدار تری را در مقایسه با الگوریتم کلونی مورچگان استاندارد می‌دهد. پروتکل جدیدی که از این ادغام بدست می­آید، ST-الگوریتم کلونی مورچگان[1] نام دارد

ادغام مکانیسم پایداری در محاسبه ی MPR
الگوریتم استاندارد برای محاسبه ی مجموعه ی MPR
الگوریتم محاسبه ی مجموعه ی MPR در ST-الگوریتم کلونی مورچگان
ادغام مکانیسم پایداری در کشف توپولوژی و انتخاب مسیر
تغییر فرمت پیام TC
کشف توپولوژی
محاسبه ی جداول مسیر یابی
شبیه سازی ns2
نتایج شبیه سازی

ما در این سناریو دو پروتکل مسیر یابی را از لحاظ کاهش خطا با متریک های از قبیل نرخ تحویل بسته و تعداد بسته های دراپ شده و میانگین انرژِ ی مصرفی و هچنین لرزش (jitter) مقایسه کردیم کردیم و خروجی های مورد نظر در پروژه را بدست اوردیم.

اولی پروتکل AODVاست که در ns وجود دارد و دومی پروتکل مسیر یابی بر مبنای الگوریتم کلونی مورچگانهست که ما انرا با اعمال الگوریتم جدید باالگوریتم پروتکل AODVمقایسه کردیم.این پروتکل پیشنهادی کارایی قابل قبول و مناسبتری نسبت به پروتکل پایه دارد و میتوان در شرایط شلوغی و... از آن، کارایی قابل قبولی را انتظار داشت.با توجه به مستندات بوجود امده از شبیه سازی می توان با این موضوع پی برد.

برای خروجی گرفتن ابتدا در فایل سناریو 1تمام فایمهای که با پسوند.tclهست را اجرا می کنیم تا دیتا تولید بشه بعد به فرمت .tr و .namبه فیلم مراجعه شود.

ns2 شبیه سازی با نرم افزار ns2

شبیه سازی ns2Set num_node20

معیارها برای خروجی گرفتن:

awk -f packet delivery ratio speed-20.trو بعد از بدست امدن عددهای تحلیل شده از خروجی ها توسط awkمیتوان گراف انرا در اکسل رسم کرد.

نمونه از گرافهای بدست امده:

نوع ترافیک: CBR

ابعاد محیط شبیه سازی: 1000*1000

________________________________________________________________تمامی متغییرهایی که در سناریوتعریف کرده بودیم اینجا همشونو میبندیم تا محتوای متغییرها ذخیره شود:

در نهایت شبیه سازی با دستورات زیر شروع به اجرا میشه:

Define a 'finish' procedure#

proc finish {} {

global ns_ tracefilenamfile

$ns_ flush-trace

close $tracefile

close $namfileexecnam open aodv_p0.nam w&#

#exit 0

}

for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } {

$ns_ at $val(stop) "\$node_($i) reset"

}

$ns_ at $val(stop) "$ns_ nam-end-wireless $val(stop)"

$ns_ at $val(stop) "finish"

$ns_ at $val(stop) "puts \"DONE\" ; $ns_ halt"

$ns_ run

++++++++++++++++++++++++++++++
دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 3236 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: zip

تعداد صفحات: 18

حجم فایل:71,963 کیلوبایت

 قیمت: 180,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل