فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

شبیه سازی آباکوس و رفتار تیرهای تقویتی بتنی با آرماتورهای خارجی توسط نرم افزار آباکوس

شبیه سازی آباکوس و رفتار تیرهای تقویتی بتنی با آرماتورهای خارجی توسط نرم افزار آباکوس abaqus کدنویسی آماده همراه پاورپوینت ارایه

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال پيش بينی جريان رود خانه با استفاده از روش ماشين های بردار پشتيبان رگرسيونی

دانلود رایگان پروپوزال مهندسی عمران مدیریت منابع آب رایگان پيش بينی جريان رود خانه با استفاده از روش ماشين های بردار پشتيبان رگرسيونی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل