فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

ترجمه مقاله رشته فوتونیک - سنسورهای پلاسمونی سطحی جایگزیده‌ آلومینیوم کوانتوم

ترجمه مقاله رشته فوتونیک سنسورهای پلاسمونی سطحی جایگزیده‌ مبتنی بر آلومینیوم نقاط کوانتوم نانوساختارهای آلومینیومی رزونانس پلاسمونی سطحی جایگزیده سنسور زیستی فلورسانس ارتقاء‌یافته‌ی سطحی پراکندگی رامان ارتقاء‌یافته‌ی سطحی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل