فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

شبیه سازی کنترلر کوادروتور در متلب QUADROTOR ترکیب دو مقاله سال 2016

شبیه سازی کنترلر کوادروتور در متلب QUADROTOR ترکیب دو مقاله سال 2016 شبیه سازی کوادروتور با متلب کنترل دینامیکی

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل