فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات دربهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات دربهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مدیریت دانش انجام پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت گرایش منابع انسانی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل