فایل های دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات - صفحه 1

پیاده سازی مقاله شبیه سازی زمان واقعی مبتنی بر FPGA و کنترل سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه

شبیه سازی مقاله شبیه سازی زمان واقعی مبتنی بر FPGA و کنترل سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه پیاده سازی با متلب انجام پروژه

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل